KK Stav Concrete s.r.o. na facebooku! Napište nám

Průmyslové podlahy - Epoxidové podlahy

Podlahové systémy z epoxidových pryskyřic výrazně zvyšují kvalitativní parametry podlah, hlavně co se týče mechanických, fyzikálních a chemických vlastností.

Jedním z hlavních použití těchto podlahových systémů jsou výrobní haly, potravinářský průmysl, chemické provozy, výstavní plochy, garážová stání, supermarkety a další.

Systémy z epoxidových pryskyřic se dají aplikovat na nejrůznější stávající podklady – nové, strojně hlazené betonové podlahy, vyzrálé betony, zvětralé a jinak poškozené betonové plochy, staré nátěry, keramická a teracová dlažba, asfaltobetony a další.

Pro každý z daných typů provozů a podle požadovaných fyzikálních, chemických a estetických vlastností se volí různé skladby podlahových systémů – bezprašné tenkovrstvé nátěry, silnovrstvé nátěry, samonivelační lité stěrky, přesypávané stěrkové systémy.

Bezprašné tenkovrstvé nátěry – tloušťka vrstvy 0,3–0,4 mm, bezprašná povrchová úprava stávajících podlahových konstrukcí, lze provádět v mnoha barevných variantách. Jsou vhodné pro méně namáhané typy provozů, např. pro průmyslové podlahy kotelen, technických místností a další.

Silnovrstvé nátěry – tloušťka vrstvy 0,7–1,2 mm (až 2 mm – záleží na použité frakci plniva v podobě křemičitého písku). U základní kompozice se jedná o základní šedou barvu, lze ji však různě tónovat zvoleným pigmentem. Nacházejí své největší uplatnění jako finální povrch u strojně hlazených betonových ploch v podzemních garážích, ve výrobních a skladovacích halách.

Lité stěrky – tloušťka vrstvy 2–3 mm. Lze docílit hladké či polohladké povrchové úpravy výsledného povrchu v závislosti na zvolené frakci křemičitého písku a způsobu užívání. Výsledný povrch může být lesklý, pololesklý až matný, podle požadavků zákazníka. Jsou mechanicky a chemicky velmi odolné. Možnost celé škály barevných odstínů podle vzorníku RAL. Jejich hlavní využití je ve výrobních a skladovacích prostorech, v expedičních halách, prodejních prostorech, kancelářích a jinde.

Přesypávané stěrkové systémy (polymerbetony) – tloušťka vrstvy 3–7 mm, jedná se o rozšíření systému litých epoxidových stěrek za použití vyšší zrnitostní frakce křemičitého písku, který bývá v každé vrstvě přesypáván a dochází k navýšení konstrukční výšky podlahového systému a tím k jeho lepším mechanickým vlastnostem. Své hlavní použití nacházejí v těžkých výrobních provozech, kde se požaduje velká únosnost výsledné vrstvy.

KK Stav Concrete s.r.o.

Prohlédněte si vzorníky dekorativních podlah.
Vzorníky ral, míchání chipsů, míchání písků.

Míchání chipsů pro dekorativní podlahy

Míchání písků pro dekorativní podlahy

Vzorník RAL pro dekorativní podlahy

Odkazy